Divider
ผลงานของเรา
Divider
ประวัติความเป็นมาของเรา
Divider
ความสำเร็จของเรา
Divider
จุดแข็งของเรา
Divider
วิสัยทัศน์ของเรา
Divider
Showreel
 

ผลงานของเรา

Divider
 
แปซิฟิค สตาร์ กรุ๊ป คือ หนึ่งในผู้ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในทวีปเอเชีย ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา เราลงทุนในสินทรัพย์มูลค่าสูงอย่างประสบความสำเร็จและสั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ในทวีปเอเชียตลอดมา
 
ด้วยความรู้เกี่ยวกับการทำงานของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคอย่างลึกซึ้ง พันธมิตรระดับโลกที่แข็งแกร่ง การสนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมทำให้เราคุ้นเคยกับกระบวนการลงทุนเป็นอย่างดี

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา เราทำสัญญาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ชั้นดีในเมืองหลักๆ ของภูมิภาคเอเชีย มูลค่ารวมกว่าหกพันล้านเหรียญสหรัฐ

เราสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า ผลตอบแทนของเราเริ่มตั้งแต่ 40% ขึ้นไปสำหรับธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ไปจนถึง 100% ขึ้นไปสำหรับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Vehicles) ผ่านการเสนอขายให้แก่ประชาชน

แปซิฟิค สตาร์ คือ นักลงทุนระดับโลกซึ่งดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรปและอเมริกาเหนือ ลูกค้าและหุ้นส่วนของเราประกอบด้วยสถาบันชั้นนำต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอีอาร์จีโอ อิน ชัวรันซ์ กรุ๊ปของเยอรมนี ธนาคารโซซิเอตเต้เจเนราของฝรั่งเศส คูเวต ไฟแนนซ์เฮาส์และกาตาร์ อินเวสเมนต์ ออโธริตี้ เป็นต้น

ในการทำข้อตกลงทางธุรกิจทุกครั้ง เรายึดถือในหลักการสำคัญนั่นคือ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่หุ้นส่วนและลูกค้าของเรา