Divider
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Divider
จีน
Divider
เอเชียเหนือ
Divider
 

เอเชีย – โอกาสที่มองเห็นได้ชัดเจน

Divider
 
ปัจจัยผลักดันการเติบโตของภูมิภาคเอเชียยังคงอยู่
 
หลังจากที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาเกือบหนึ่งทศวรรษ ปัจจุบันเอเชียมีฐานที่มั่นคงระหว่างปี พ.ศ. 2546-2553 การพัฒนาและเติบโตของเอเชียโดยเฉลี่ยอยู่ในอัตราที่น่าพอใจคือ 9.0% หรือคิดเป็นสองเท่าของอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกซึ่งอยู่ที่ 3.8% โดยเฉลี่ย ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งที่ 4.3% ปัจจัยผลักดันที่สำคัญยังคงอยู่ที่ประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่างจีนและอินเดีย ในขณะที่เวียดนามคือ ฟันเฟืองการเติบโตในอนาคต ประเทศจีนก้าวนำหน้าประเทศญี่ปุ่นจากการเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยคาดการณ์กันว่าจีนจะก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในปี พ.ศ. 2563
 
 
ปัจจัยภายนอกและภายในที่สนับสนุนการเติบโตในภูมิภาค
 
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของเอเชียเกิดจากการมีรากฐานที่มั่นคง เช่น การเติบโตของรายได้อย่างมั่นคง อัตราการจ้างงานและการบริโภคที่เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิมมาเป็นอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ที่หลากหลายที่สร้างการเติบโตให้แก่เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการ การพัฒนาของภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการมีประชากรอายุน้อย เมื่อประชากรกลุ่มนี้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่เพื่อหางานหรือเข้ามาใช้ชีวิตเมืองจึงก่อให้เกิดปัจจัยใหม่ๆ ที่เร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจตามไปด้วย ตัวผลักดันเชิงโครงสร้างเหล่านี้ดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติทำให้เอเชียเข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบการค้าและการเงินของโลก ในขณะที่รัฐบาลของประเทศต่างๆปรับปรุงกฎระเบียบครั้งใหญ่ทำให้เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น นอกจากนี้ในระยะเวลา 10 ปีหลังวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในภูมิภาคเอเชีย มีการเพิ่มมาตรการปกป้องและมาตรฐานการกำกับดูแลองค์กรที่ดีส่งผลให้เอเชียมีเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้่น
 
 
โอกาสในการลงทุน
 
ท่ามกลางเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก เอเชียมอบเวทีที่มั่นคงให้แก่นักลงทุนทั่วโลกที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังการล่มสลายของระบบซัพไพรม์ของสหรัฐอเมริกายังอยู่ในภาวะอ่อนไหวเนื่องจากเศรษฐกิจยุโรปเองก็เติบโตอย่างเชื่องช้าเนื่องจากมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่มาก ในทางตรงกันข้ามอนาคตของเอเชียกลับสดใส ทุนมหาศาลจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้าสู่เอเชียถึงแม้ว่าโลกตะวันตกต้องดิ้นรนต่อสู้กับปัญหาสินเชื่อที่ตึงตัวก็ตาม

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียโดยรวมฟื้นตัวในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความคล่องตัวที่มีมากเกินไปในภูมิภาคเอเชียทำให้หน่วยงานบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีน ฮ่องกงและสิงคโปร์ ต้องกำหนดมาตรการสำหรับลดความกดดันที่ไม่แน่นอนนี้ ซึ่งคาดกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการจำกัดมากกว่าการหยุดชะงักอย่างสิ้นเชิง ปัจจัยโครงสร้างในทางบวกที่เป็นผลดีต่อตลาดทุนประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น การพัฒนารูปแบบกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในตลาดใหม่ การทำงานด้วยความโปร่งใสมากขึ้น อัตราภาษีที่น่าพอใจและการปรับปรุงกฎหมาย การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการล้วนส่งผลให้เกิดความต้องการพื้นที่ค้าปลีกและพาณิชย์ใหม่ๆ ในขณะที่ชาวต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาในภูมิภาคเอเชียทำให้อุปสงค์ในที่อยู่อาศัยหรูหราในหลายๆ ประเทศดำเนินไปอย่างยั่งยืน กล่าวโดยสรุป นักลงทุนสามารถพบโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและความเสถียรภาพด้านการลงทุนได้มากกว่าในเอเชีย


   ตามความหมายของไอเอ็มเอฟ หมายถึง ประเทศที่กำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออก
   NIEs: ฮ่องกง, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ไต้หวัน

 
 
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
Divider
 
บทความล่าสุด
 
Dec 2010 Asian Property Outlook & Strategy – December 2010