สร้างนิยามใหม่สำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
แปซิฟิค สตาร์ กรุ๊ป คือ ผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างมูลค่าที่เหมาะสมให้แก่อสังหาริมทรัพย์ตลอดวงจรชีวิตของสินทรัพย์ แปซิฟิค สตาร์ ผสานทักษะทางวานิชธนกิจและประสบการณ์การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ สร้างกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระดับคุณภาพในทำเลดีเยี่ยมและการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ กลุ่มสินทรัพย์ของบริษัทมีมูลค่ามหาศาล โดยประกอบด้วยสำนักงานเกรดเอ ห้างสรรพสินค้า และที่อยู่อาศัยในทำเลทองทั่วทวีปเอเชีย เหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าแปซิฟิค สตาร์ กรุ๊ปมีความสามารถในการเข้าถึงอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ มีบุคลากรที่มีความสามารถ ตลอดจนสามารถนำโอกาสการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ แปซิฟิค สตาร์ กรุ๊ป มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ เรานำความรู้และความเชี่ยวชาญระดับท้องถิ่นมาดำเนินธุรกิจในเมืองใหญ่อย่างกัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพ โซล และนิวยอร์ก โดยให้บริการแก่ฐานนักลงทุนชั้นนำทั่วโลก