กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

Divider
 
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สตาร์ฮิลล์ โกลบอล
 

สตาร์ฮิลล์ โกลบอล (Starhill Global) คือ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ กลุ่มสินทรัพย์เริ่มต้นของกองทรัสต์ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์สำคัญของเมืองสองแห่ง ได้แก่ วิสมาแอเทรียและนีแอนซิตี้ แปซิฟิค สตาร์ซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2545 และ 2546 ตามลำดับ ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แมคไกวรี่ไพรม์ซื้อวิสมาแอเทรียและนีแอนซิตี้ เป็นเงินมูลค่า 772 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนในครั้งแรกมียอดจองทะลุเป้า 30 เท่า

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัท วายทีแอล คอร์ปอเรชัน เบอร์ฮัด ซื้อหุ้นประมาณ 26% ในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และมีส่วนได้ส่วนเสีย 50% ในบริษัทผู้ถือหุ้น โดยที่แปซิฟิค สตาร์ ยังคงถือหุ้น 50% และเป็นเจ้าของบริษัทผู้ถือหุ้น

 
 
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
Divider
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
28 October 2008 Pacific Star Welcomes YTL's Entry Into MP REIT
29 May 2008 Pacific Star increases stake in Prime REIT Management Holdings to 50%