เอกสารเผยแพร่

Divider

เอกสารงานวิจัยที่แปซิฟิค สตาร์ นำออกเผยแพร่อยู่เสมอเป็นแหล่งความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์, การลงทุนและเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งที่ชี้ให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไซท์ของ บริษัทที่แสดงเป็นภาษาอังกฤษ